Er zijn geen DVD’s beschikbaar van 2017

De arena’s zijn rolstoel vriendelijk en er is een lift aanwezig.
Neem even contact op met onze helpdesk. helpdesk@i-t-b.be
De show duurt inclusief pauze 3 uur
De tickets kan u direct na reservatie betalen via de op de site aangegeven betaalmogelijkheden.
U kan uw tickets direct na betaling via een speciale link die u ontvangt in uw mailbox downloaden – check ook uw spambox!
  • U kan vanaf 14:00 uur inchecken.Onze hostess is vanaf 14:00 aanwezig in het hotel.
  • U kunt uw hotel-overnachting direct bij uw tickets reserveren.
  • Alle hotelkamers zijn door ons vooraf gereserveerd.
  • U bent dan ook verzekerd van uw hotelkamer.
  • De hotelreservaties worden door ons handmatig verwerkt, het kan een aantal dagen duren voordat u uw hotelvoucher ontvangt.

Op de verkoop en afgifte van dit toegangsbewijs zijn de Algemene voorwaarden van Internationale Taptoe België (ITB) van toepassing.
Op alle geleverde diensten, handelingen, leveranties en werkzaamheden die samenhangen met het evenement, zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn raadpleegbaar op www.taptoebelgie.be of opvraagbaar via Dascottelei 126, b 11 B-2100 Antwerpen ( Deurne), België.

Enkel na toestemming van de organisatie mag bij uitzondering het ticket worden doorverkocht.

Daarnaast is het volgende bepaald:

Dit toegangsbewijs blijft eigendom van de organisatie. Het is verboden dit toegangsbewijs door te verkopen aan derden, of dit voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken, of op welke wijze dan ook in commerciële uitingen aan te bieden dan wel op andere wijze te refereren aan het toegangsbewijs.

ITB heeft het recht om het evenement te verplaatsen of te annuleren. In geval van annulering zal ITB op verzoek het ticketgeld restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op vertoon van een geldig toegangsbewijs binnen een (1) maand na de datum waarop het geannuleerde evenement zou plaatshebben. Reserverings- en annuleringskosten worden niet vergoed.

Het is verboden alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur-)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen/stoffen mee te brengen naar de plaats waar het evenement wordt gehouden, op straffe van inbeslagname van deze goederen. Aan degene die dit verbod overtreedt kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het ticketgeld.

Het is mogelijk dat bezoekers van het evenement vooraf worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet onderwerpt, kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van het ticketgeld.

De bezoekers van het evenement zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van ITB, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

Rolstoelplaatsen zijn alleen beschikbaar voor mensen die gebruik maken van een rolstoel.

Het e-ticket is het toegangsbewijs voor het daarin aangegeven evenement. U dient dit e-ticket op A4 uit te printen en bij de toegangscontrole aan te bieden. Een slechte printkwaliteit en/of veel kreuken zal de toegang tot de arena bemoeilijken. Het e-ticket biedt slechts één keer toegang . Daarna verliest de barcode haar geldigheid. Heeft u meerdere e-tickets, dan dient u deze los van elkaar uit te printen. Misbruik (bijv. door het maken van kopieën) wordt bestraft middels een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van 450,- euro zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn.

Koop nu uw tickets!